ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาด Digital Marketing Consultant ถ้านี่ คือ สิ่งที่คุณกำลังมองหา แล้วใช้ Google ในการค้นหา การันตีได้ว่า Google จะเลือกผลงานต่างๆของผม มาเป็นผลลัพธ์ให้คุณดูในหน้าแรกแน่นอน
อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ทำงานด้าน อีคอมเมิร์ซ และ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง มามากกว่า 18 ปี
เป็น เบื้องหลัง การทำงานด้านการตลาดออนไลน์ ให้กับ บริษัทเอกชน มากกว่า 40 บริษัท ในกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น การเงินการธนาคาร สุขภาพและความงาม ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก การศึกษา อาหารและเครื่องดื่ม
อีกทั้ง ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมช่วยงานในโครงการของทางภาครัฐอีกมากกว่า 30 โครงการ

ขึ้นทะเบียน และ ได้รับการรับรองการเป็น ที่ปรึกษาอิสระ จาก ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง หมายเลข 5815 เลขที่ 309/2564

ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการตลาดออนไลน์

สร้างความเข้าใจด้านการตลาด ให้เจ้าของกิจการ

ร่วมบริหารจัดการกิจกรรมการตลาด เชิงปฎิบัติ

ใช้การตลาด ดิจิทัล นำการผลิต ให้บรรลุเป้าหมาย

จ้าง ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจได้ผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยม

บริการ ให้คำปรึกษาด้านการตลาด และ กลยุทธ์การตลาด ในช่องออนไลน์ บริหารจัดการโฆษณา จัดซื้อสื่อ ซื้อโฆษณา ผลิตสื่อโฆษณา ทั้งรูปภาพและวีดีโอ พร้อมทั้งร่วมพัฒนากระบวนการ กิจกรรมทางการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านการวางแผนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ทวีความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณแบบรอบด้าน

มีหลากหลายสาเหตุที่คุณควรตัดสินใจรับคำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ ทำงานอย่างมืออาชีพ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นตอน วัดผลได้ ใส่ใจ ลงรายละเอียดที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

20 สิ่งที่ ธุรกิจของคุณ ควรได้จาก ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ Online Marketing Consultant

1. ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหมือนกับการจ้างพนักงานประจำ ลูกจ้างภายในไม่มีเวลาทำงานด้านนี้

2. เห็นมุมมองผ่านการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณและตลาดในปัจจุบัน

3. กำหนดวัตถุประสงค์ และ ตั้งเป้าหมายของแคมเปญการตลาดและทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน

4. วางแผนธุรกิจ ออกแบบโมเดลธุรกิจที่เหมาะกับคุณ กำหนดช่องทางและรูปแบบการสร้างรายได้

5. สร้างกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ในทุกช่องทางดิจิทัลที่แตกต่างกัน

6. ร่วมกำหนดงบประมาณการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสม

7. วางแผนสื่อ บริหารจัดการการใช้สื่อ และ วัดผลประสิทธิภาพของสื่อต่างๆ

8. ปรับปรุง แผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาด ให้เท่าทันกับผู้บริโภคและฐานลูกค้าอยู่เสมอ

9. ลดภาระการทำงานให้กับเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ เพื่อให้ทำสิ่งที่ถนัดในธุรกิจของตนได้มากขึ้น

10. ลดระยะเวลาการทำงาน ประหยัดทรัพยากรของธุรกิจ และ เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดให้สูงที่สุด

11. ให้คำปรึกษาที่เหมาะสม นำไปใช้ได้จริง รวมทั้ง เหมาะสมกับสถานการปัจจุบันของธุรกิจ

12. กำหนดแนวทางในการปฎิบัติงานด้านการตลาด ทั้ง ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว

13. สามารถให้คำปรึกษาในการกระจายงานออกไปทำนอกบริษัท ที่เรียกว่า เอ้าซอร์ส

14. แนะนำเครื่องมือด้านการตลาดดิจิทัล ตัวช่วย ที่เหมาะกับธุรกิจ

15. ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการขาย อบรมทีมขาย พนักงานขาย เพิ่มการปิดการขายให้ได้มากที่สุด

16. ร่วมทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ การดูแลลูกค้าประจำ ลูกค้าเก่า ลูกค้าคนสำคัญ

17. ประสานงาน ให้ความร่วมมือในสถานการที่ไม่คาดคิด ตามสภาวะของตลาด สังคม และ สิ่งแวดล้อม

18. ช่วยดูแลด้านการสร้างแบรนด์ อัตลักษณ์ของแบรนด์ และ การรับรู้ของแบรนด์ในโลกออนไลน์

19. เลือก ผู้ทรงอิทธิพลในกลุ่มลูกค้า เน็ตไอดอล ยูทูปเบอร์ ที่ตรงกับธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ได้จริง

20. ทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก พูดจาภาษาเดียวกัน เข้าใจตัวธุรกิจและตัวเจ้าของกิจการ

ประสบการณ์การทำงานร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK

แชร์เทคนิค ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS

ทำงานร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL

ที่ปรึกษาโครงการ ด้านการตลาดออนไลน์

- กิจกรรมให้คำปรึกษา ( One-On-One Consult ) ด้านการตลาด และ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ใน โครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ดำเนินการโดย คณะพัฒนาการท่องเที่ยว School of tourism development มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University ส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านพืชพื้นถิ่นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมภายหลังสถานการณ์โควิด 2019 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการสื่อความหมายมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวและบริการหลังสถานการณ์ COVID-19 (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์)

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล
(Digital Transformation for Mining, Ceramic and Handicraft Industrial)
ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ผ่านระบบออนไลน์ วินิจฉัยธรุกิจ ให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล สร้างช่องทางการขายออนไลน์
กิจกรรม ยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ บริษัท คิริมารุ จำกัด และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ New Faces สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หลักสูตร W.I.N.G Lifestyle Entrepreneur Incubation Program

- โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- โครงการพัฒนาและการรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดย สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


ผลงานด้านออนไลน์

ผู้ก่อตั้งและบริหารเฟซบุ๊กเพจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ Branding Champ

และ เว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และการทำธุรกิจออนไลน์ BrandingChamp.com

ผู้ก่อตั้งและร่วมบริหาร เว็บไซต์, อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม และ เว็บแอพพลิเคชั่น

เช่น UOB.co.th/uobproperties (บริการออนไลน์ด้าน ทรัพย์สินพร้อมขาย ธนาคาร ยูโอบี (ประเทศไทย) มหาชน)

Fammall.com (อีคอมเมิร์ซ สินค้าแม่และเด็ก Affiliate Partner เซ็นทรัลออนไลน์ โดย บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด)

GoUrl.me (เพลตฟอร์ม ให้บริการย่อลิงค์และติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานในโลกออนไลน์)

Famast.com (เว็บแอพพลิเคชั่น บริการค้นหาอินฟลูเอ็นเซอร์ INFLUENCER คนดังออนไลน์ เน็ตไอดอล)

และ YoobaoThailand BangkokPost HONDAChiangMai BangkokGemsandJewelryFair FilmBangkok LINEChatbot


ผลงานทางวิชาการ

- หนังสือรับรองการเป็น ที่ปรึกษาอิสระ จาก ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง หมายเลข 5815 เลขที่ 309/2564 https://www.consultant.pdmo.go.th/files/doc/f72d5738-36f0-4c3e-8e13-6d0121205240

- ประกาศนียบัตรจากกูเกิ้ล Digital Garage Certificate : The Fundamental of Digital Marketing Certification (รหัส VVZ2FBV3R) https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/validate-certificate-code

- ประกาศนียบัตร Creative ผลิตภัณฑ์ Google Marketing Platform รหัส: 66638936 https://skillshop.exceedlms.com/student/award/66638936

- ตีพิมพ์หนังสือ “ร่ำรวย ง้าย…ง่าย แค่เข้าใจ การตลาด Wealthy Marketing” พ.ศ. 2564 (หนังสืออิเลกทรอนิคส์)

- ตีพิมพ์หนังสือ “Indie Marketing การตลาดแบบไม่ต้องแข่ง เพราะวางตำแหน่งให้แตกต่าง” พ.ศ. 2558 (หนังสืออิเลกทรอนิคส์)

- ปริญญาโท ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย

Master of Infomation and Communication Technology, University of Wollongong, Australia, 2005

- ตีพิมพ์ บทความวิชาการ NECTEC Technical Journal พ.ศ. 2546 http://www.nectec.or.th/NTJ/No15/papers/03.pdf

- ประกาศนียบัตร SCJP (Sun Certified Java Programmer) นักพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา


การตลาดออนไลน์ Online Marketing

การตลาดออนไลน์ ทุกรูปแบบ รวมถึง โซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ วิดีโอเพลตฟอร์ม ไลฟ์ สตรีมมิ่ง แอพพลิเคชั่น เกมออนไลน์

การตลาดอินฟลูเอ็นเซอร์ Influencer Marketing

สร้างแบรนด์ และ เพิ่มยอดขาย ให้กับสินค้า และ บริการของคุณ โดยใช้ตัวแทนธุรกิจที่เป็นผู้นำทางความคิด และ เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ เช่น ดารา คนดัง เซเลบริตี้ เน็ตไอดอล ยูทูปเบอร์ และ อื่นๆ

วิเคราะห์ข้อมูลในโซเชี่ยล Social Monitoring / Social Listening

ใช้ระบบเก็บข้อมูลและตรวจสอบ พฤติกรรมผู้บริโภคในช่องทางโซเชี่ยลต่างๆ เช่น facebook, Twitter, instagram, LINE, Tiktok, ...

วางแผนการซื้อโฆษณาและสื่อออนไลน์ Media Advertising

วางรากฐาน และ เริ่มต้นการซื้อโฆษณาและซื้อสื่อออนไลน์ ในทุกเพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการสามารถซื้อโฆษณาเองได้ เช่น facebook Ads, Instagram Ads, Tiktok Ads, Twitter Ads, Youtube Ads, Google Ads, LINE Ads, ...

การตลาดด้วยคอนเทนต์ Content Marketing

ดูแลการผลิตเนื้อหาเพื่อสื่อสารธุรกิจ เช่น เรื่องเล่า Storytelling, บทความ, ข่าวประชาสัมพันธ์, สัมมนาออนไลน์, วิดีโอ, ไลฟ์, ภาพ, รูปถ่าย, กราฟฟิค, อินโฟกราฟฟิก, Podcasts และ สื่อรูปแบบอื่นๆ

ลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management

วางระบบการจัดการและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการหรือซื้อซ้ำ ตลอดจนเป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์ของคุณด้วยความเต็มใจ

การสร้างแบรนด์ Branding and Digital Branding

ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นสร้างแบรนด์ อัตลักษณ์ของแบรนด์ สร้างให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก และ ให้เป็น อันดับ 1 ในใจลูกค้า Top of Mind

ถ้าวันนี้ คุณคิดว่า คุณมีแผนการตลาดออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว แต่คุณพร้อมหรือยังที่จะได้รับ แผนตลาดออนไลน์ ที่เป็นเลิศกว่าเดิม ทำให้เข้าถึง ลูกค้าเป้าหมาย แม่นยำกว่าเดิม

ถ้าคุณกำลังมองหาทางออกที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ ให้ผมช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนในโลกออนไลน์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ที่ไม่เพียงจะช่วยให้คุณมียอดขายมากขึ้น แต่คุณจะมีแผนธุรกิจออนไลน์ เพื่อความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในระยะยาว

เดินทางอย่างไร้ทิศ ถ้าธุรกิจขาดแผนที่ดี

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1

ที่อยู่: 380/216 Supalai Ville Ratchadaphisek 380/216 ม.ศุภาลัยวิลล์ รัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: +66631979894

ทักไลน์: @brandingchamp